Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Μελέτες "Εθνικής Αντίστασης"
Στα πλαίσια της διαδικτυακής μας δράσης και της μελέτης που κάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο στα πλαίσια της εκπαίδευσης όσο και σε προσωπικό επίπεδο, εγκαινιάζουμε τον νέο αυτό ιστότοπο για να μπορεί ο κόσμος που αγαπά την μελέτη να προβαίνει στην ανάγνωση κάποιων μελετών που έγιναν από εμάς.

Στις μελέτες, που αρχικά είναι πολύ λιγοστές, θα μπορείτε να τις αναγνώσετε ελεύθερα και διαδικτυακά. Οι πρώτες μελέτες αφορούν 2 πεδία: Πολιτικές επιστήμες και Νεότερη Ιστορία της Κύπρου.

 Σ' αυτές προσπαθούμε να κάνουμε μια πιο επιστημονική μελέτη στο αντίστοιχο αντικείμενο και να δώσουμε τις κατάλληλες πληροφορίες για να μπορεί ο χρήστης να οδηγηθεί στα ορθά συμπεράσματα.

Συνεχίζουμε να έχουμε και να διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού τον λόγο του Ρήγα Φεραίου "Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά" και προχωρούμε στην δική μας προσωπική μελέτη για τα γεγονότα που μας ενδιαφέρουν τόσο για την Ιστορία της ιδιαίτερης μας Πατρίδας όσο και για την Ιστορία του υπόλοιπου ελληνικού Γένους.